Viktor

Viktor Lazić rođen je 1985.g. Đak generacije u pravno-birotehničkoj školi u Beogradu a 1999.g. na Homerton College of Tehnology (London) bio je jedan od najboljih učenika. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2009.g. i odmah stiče praksu kao advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Gorice Lazić.Uspešno  je položio pravosudni i advokatski ispit i od 2012.g. je upisan u imenik advokata u Advokatskoj komori Beograda.

 

Bio je vlasnik Agencije za prevodilačke aktivnosti „ADVOCARE“ od 2006.g. Licencirani je stručni i naučni prevodilac za engleski jezik a govori i nemački i ruski jezik. Pasivno se sporazumeva i na još sedam jezika. Poseduje Sertifikat za obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u privrednim subjektima.

Doktorant je međunarodnog prava i specijalizant na Pravnom fakultetu u Beogradu (notar-javni beležnik).

 

U svojoj advokatskoj kancelariji je naročito angažovan na poslovima iz oblasti međunarodnog prava, autorskih prava i bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Od 2012.g. je jedan od osnivača i predsenik Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "ADLIGAT", direktor Muzeja knjige i Muzeja srpske književnosti. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj rad, između ostalih i zahvalnice Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je pet knjiga ("Gete između poezije i istine", "Tumaranje zemljom osmeha" -tri izdanja,

"U srcu Sumatre"  -dva izdanja (uvršćena u lektiru za određene gimnazije i druge srednje škole)  i "Na vratima Istoka") kao i brojnih naučnih, putopisnih i drugih članaka u novinama i drugim publikacijama.

Član je Udruženja književnika Srbije, Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije kao i drugih referentnih institucija.