O Nama

1

Advokatska kancelarija zastupa klijente u ostvarivanju njihovih zakonskih prava i zajedno sa njima pronalazimo  najpovoljnija rešenja pravnih problema. Osnov našeg rada je visoka profesionalnost, efikasnost i  poštovanje etičkih principa. Advokatska kancelarija obezbeđuju širok spektar pravnih zastupanja, savetodavnu pomoć i provereno vođenje postupaka  za domaće i strane klijente.  Cilj je da se klijentu na jednom mestu obezbedi  sveobuhvatna pomoć u mnogobrojnim oblastima njihovog života, rada i poslovanja.

 

Komunikacija i izrada svih pravnih akata je na srpskom, engleskom, nemačkom, francuskom,  italijanskom, ruskom, slovenačkom, hrvatskom i makedonskom jeziku. Po potrebi, obezbeđuju se i prevodi na drugim jezicima, preko stalnih konsultanata, profesionalnih prevodilaca. Viktor Lazić, pored toga što je advokat, licencirani je naučni i stručni prevodilac za engleski jezik sa odličnim znanjem i nemačkog i ruskog jezika.

 

U zavisnosti od složenosti predmeta i specifičnosti potrebnog  znanja iz drugih oblasti, naši radni timovi, po potrebi uključuju eksterne  stručnjake za pojedine oblasti  (finansije, knjigovodstvo, građevinarstvo i drugo), kako bi se klijentima obezbedila potpuna i najefikasnija rešenja aktuelnog problema ali i predlozi za unapređenje i veću profitabilnost. Advokatska kancelarija redovno sarađuje sa cenjenim i uglednim domaćim i stranim stručnjacima, sa pojedinim profesorima na Pravnom i Ekonomskom fakultetu u Beogradu, licenciranim sudskim veštacima specijalizovanim za određene oblasti, kao i sa naučnim institutima, organizacijama i drugim institucijama.

 

Međunarodno poslovanje naših klijenata uslovilo je uspostavljanje saradničkih advokatskih kancelarija, pravnih i drugih konsultanata u regionu, Evropskoj uniji i USA, kako bi se klijentima pružila pravna podrška na istim profesionalnim principima uz zaštitu privatnosti kakvu obezbeđujemo u Srbiji.